Jumat, 01 April 2011

Rancangan gedung enggal DPR (www.dpr.go.id)
Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat kathah interupsi ngengingi pembangunan gedung enggal. Sak perangan fraksi nyuwun rapat konsultasi dipun tinjau maleh ngengingi pembangunan gedung ingkang dipun anggar Rp1,16 triliun.

"wonten interupsi anggaran gedung saking fraksi Gerindra, PAN, PPP, PD, PDIP, lan Golkar ingkang nyuwun dipun anakaken forum penyelesaian," ngendikanipun Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saksampunipun rapat, Senayan, Jakarta, Kamis 31 Maret 2011.

Miturut Taufik, fraksi-fraksi nyuwun supados enggal-enggal dipun wontenaken rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan fraksi, lan pimpinan BURT ngengingi gedung DPR..

"kulo minongko ketua ingkang mimpin enggal bade nglajengangakrn rapat konsultasi sakderenge 9 April reses," ngendikanipun .

Ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar ngendiko bilih perlu konsultasi maleh kaliyan pimpinan DPR lan pimpinan fraksi. .
ngendikanipun Hasrul Azwar , supados enggal dipun anakaken rapat konsultasi pimpinan, fraksilan Badan Urusan Rumah Tangga. "Pembangunan gedung enggal dipun dirancang maleh ingkang sederhana , dirancang maleh," ujarnya.

Hasrul ngakeni bilih wonten anggotanipun ingkang wonten BURT,inggih puniko Arwani Thomafi. Nanging, penolakan saking masyarakat meniko aspirasi ingkang wajib dipun respons. "Putusan fraksi sanes Arwani," ngendikanipun

mboten perlu ngungkit masalah arto ingkang sampun medal kangge biaya konsultan perencanaan gedung enggal kolo wingi, Marzuki Alie ngendiko anggaran konsultan perencanaan Rp36 miliar lan lan sampun dipun ginaaken sekitar Rp10 miliar. "niku risiko," ngendikanipun Hasrul. (umi)

Jumat, 11 Februari 2011

PASURUAN - Halaqah Majelis Silahturrahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa lan Madura nyuwun dateng pamarentah supados enggal mbubaraken Jemaat Ahmadiyah.

Majelis alim ulama ugi ndawuhaken supados ngendek sedoyo mawon kegiatan lan penyebaran kegiatan Ahmadiyah.

"kangge nyegah kedadosan kekerasan lan njagi keamanan negari, majelis silahturrahmi kyai nyuwun dateng pemerintah mbubaraken Ahmadiyah .pangandikanipun , KH Fachurrozi, Ketua MSP3I Jatim ingkang ugi pengasuh Ponpes An Nur, Bululawang Malang, Jumat (11/2/2011).

Halaqah alim ulama di Ponpes Sidogiri, Kraton Kabupaten Pasuruan, kolo wingi, ugi nyuwun dateng pemerintah supados SKB TigoMenteri No 3 tahun 2008 dados Undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah. dateng masyarakat, dipun imbau supados mboten gampil dipun provokasi kawontenan puniko terutami masalah sara.

Halaqah poro sesepuh Ponpes niki dipun dugeni 130 ulama lan kyai khos. antawisipun KH Abdullah Faqih (Langitan Tuban), KH Achmad Subadar (Pasuruan/Rais Syuriah PBNU), KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri, Pasuruan), KH Miftahul Ahyar (Rais Syuriah PWNU Jatim), KH Abdussomad Bukhari (Ketua MUI Jatim), KH Pangadilan Daulay (MSP3I Jakarta), KH Fuad Nurhasan, KH Bachruddin Thayyib (Pasuruan), KH Fachri Abdullah Sachal (Bangkalan).

Serat rekomedasi poro alim ulama niku wau ajeng dipun kintun dumateng Presiden lan DPR/MPR. Poro ulama ugi gadah pangarep-arep supados pamarentah enggal kemawon mbubaraken jemaat ahmadiyah ingkng sampun nyesataken puniko.Ketua MUI Jatim, KH Abdussomad Bukhari ugi mratelaaken , intinipun masalah kolo wau inggih saking ajaran ahmadiyah ingkang sesat lan mboten dipun larang kalian pemerintah.

Unordered List

Sample Text

Pengikut

Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts

Recent Posts
Text Widget